search

GOTYCYZM w literaturze i kulturze lat 1760-1830

16,80 zł
Brutto
Monografia podejmuje istotne kwestie odnoszące się do całościowego rozpoznania gotycyzmu - dotyczące jego genezy, dla której tak ważne były przejawy zainteresowania średniowieczem w drugiej połowie XVIII stulecia i w początkach XIX, a przede wszystkim przemiany zachodzące w ówczesnej architekturze, estetyce i obyczajowości.
Ilość
Obecnie brak na stanie


  Polityka bezpieczeństwa

jest zgodna: z Rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i Kodeksem cywilnym.

  Zasady dostawy

Koszt wysyłki od 12,90. Przy zakupie za co najmniej 130 zł wysyłka gratis. Możliwy odbiór osobisty

  Zasady zwrotu

Jeśli zamówione egzemplarze są uszkodzone lub wadliwe, Klient ma prawo do zwrotu towaru na nasz koszt. Towar bez wad Klient ma prawo zwrócić na swój koszt w terminie do 28 dni od dnia zakupu, pod warunkiem, że o swoim zamiarze poinformuje w ciągu 14 dni.

Rok wydania: 2020
Liczba stron: 429
ISBN: 978-836-644-86-74
Gotycyzm w literaturze i kulturze lat 1760-1830 - efekt imponującego przedsięwzięcia naukowego, w które zaangażowali się uczeni z kilkunastu polskich ośrodków badawczych, filolodzy polscy i neofilolodzy - zachęca do powrotu do pierwotnych znaczeń i kontekstów związanych ze zjawiskiem wymienionym w tytule. Przypomina o gotycyzmie pojmowanym historycznie, skłania do - jak to ujmują Redaktorzy we Wstępie – „refleksji nad gotycyzmem w jego minionej postaci”. Obszar zainteresowania badaczy zaangażowanych w projekt obejmuje twórczość literacką autorów z różnych kręgów językowych i kulturowych (przede wszystkim polskiego, ale i angielskiego, francuskiego, niemieckiego, czeskiego, rosyjskiego, niderlandzkiego, amerykańskiego?), która powstawała w latach 1760-1830, czyli w okresie tradycyjnie uznawanym za czas pojawienia się i ugruntowania gotycyzmu w tekstach kultury.
Z recenzji dr hab. Agaty Seweryn, prof. KUL
Monografia podejmuje istotne kwestie odnoszące się do całościowego rozpoznania gotycyzmu - dotyczące jego genezy, dla której tak ważne były przejawy zainteresowania średniowieczem w drugiej połowie XVIII stulecia i w początkach XIX, a przede wszystkim przemiany zachodzące w ówczesnej architekturze, estetyce i obyczajowości. Jest to spojrzenie bardzo ważne w prowadzonych dziś badaniach, bowiem gotycyzm w odniesieniu do XVIII wieku i pierwszych trzech dekad XIX stulecia oznaczał manifestowanie się w literaturze pewnej estetyki, zaś współcześnie stał się zjawiskiem kultury nowoczesnej, masowej, popularnej i - jako kategoria pojęciowa bądź termin badawczy - funkcjonuje w jej opisie, służąc do wyodrębnienia i uporządkowania pewnego rodzaju zjawisk.
Z recenzji dr hab. Agaty Roćko, prof. IBL PAN

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.