search

Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofiary/ Mediation. Juvenile Offender - Victim -red Beata Czarnecka-Dzialuk Dobrochna Wójcik

12,60 zł
Brutto
Tekst dwujęzyczny – polski i angielski (czwarta strona okładki tekstu polskiego jest pierwszą, tytułową stroną okładki tekstu angielskiego)
Ilość

  Polityka bezpieczeństwa

jest zgodna: z Rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i Kodeksem cywilnym.

  Zasady dostawy UWAGA: Z POWODU URLOPU WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA BĘDĄ REALIZOWANE PO 7 LIPCA 2024 R.

Koszt wysyłki od 12,90. Przy zakupie za co najmniej 130 zł wysyłka gratis. Możliwy odbiór osobisty

  Zasady zwrotu

Jeśli zamówione egzemplarze są uszkodzone lub wadliwe, Klient ma prawo do zwrotu towaru na nasz koszt. Towar bez wad Klient ma prawo zwrócić na swój koszt w terminie do 28 dni od dnia zakupu, pod warunkiem, że o swoim zamiarze poinformuje w ciągu 14 dni.

Redakcja naukowa Beata Czarnecka-Dzialuk i Dobrochna Wójcik

[...] W Polsce, podobnie jak w wielu innych państwach, wprowadzenie mediacji do wymiaru sprawiedliwości rozpoczęto właśnie od spraw o czyny karalne nieletnich. Doświadczenia innych krajów wskazują bowiem, że mediacja w odniesieniu do nieletnich jest najbardziej akceptowana zarówno przez pokrzywdzone przestępstwem ofiary, jak i przez ogół społeczeństwa. Łatwiej się bowiem w tych sprawach zgodzić z podstawową ideą mediacji, tzn. że jest ona próbą rozwiązania konfliktu, jaki powstał miedzy nieletnim sprawcą a ofiarą w wyniku przestępstwa, podjętą przez obie zainteresowane strony przy pomocy neutralnego, bezstronnego mediatora. Postępowanie powinno wzbudzić w sprawcy odpowiedzialność za swój czyn i wynegocjowania ugody miedzy nim a osobą pokrzywdzoną w kwestii zadośćuczynienia.
(Dobrochna Wójcik, Wprowadzenie)

Książka została wydana w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Seria: Książki Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania: 1999
Wydanie pierwsze
Format książki 143 x 204 mm
Liczba stron: 156 i 140
Tekst dwujęzyczny – polski i angielski
Oprawa miękka
ISBN 83-88164-03-1
Cena katalogowa 32 zł
Projekt okładki i stron tytułowych: Agata Chmielewska

Spis rzeczy

Dobrochna Wójcik: Wprowadzenie
Wolfgang Rau: Prace Rady Europy w dziedzinie mediacji między ofiarą, a sprawcą przestępstwa
Martin Wright: Geneza i rozwój sprawiedliwości naprawczej
Bernd-Dieter Meier: Sprawiedliwość naprawcza - zarys koncepcji
Christa Pelikan: Mediacja między ofiarą, a sprawcą przestępstwa w Austrii (podstawy prawne i praktyka)
Ivo Aertsen: Mediacja między ofiarą, a sprawcą w Belgii: ramy prawne i praktyka
Martin Wright: Mediacje między ofiarą, a sprawcą w Wielkiej Brytanii: podstawy prawne i praktyka
Janina Waluk: Kto i dlaczego wprowadza w Polsce mediację?
Beata Czarnecka-Dzialuk: Eksperymentalny program mediacji między nieletnim sprawcą przestępstwa, a pokrzywdzonym. Podstawowe założenia i pierwsze doświadczenia /121
Dobrochna Wójcik: Koncepcja badań ewaluacyjnych eksperymentalnego programu mediacji między nieletnim sprawcą przestępstwa, a osobą pokrzywdzoną
Martin Wright: Kluczowe zagadnienia w zakresie mediacji między ofiarą, a sprawcą przestępstwa
Dobrochna Wójcik: Problematyka dyskusji
Wydawnictwo: Oficyna Naukowa
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.