• Nowy
search

Pisma wybrane, tom 1-3 - Jerzy Turowicz

14,70 zł
Brutto
W stulecie urodzin Jerzego Turowicza, Wydawnictwo Universitas wydaje najobszerniejszy wybór pism Jerzego Turowicza, obejmujący także nieprzedrukowywane dotąd artykuły z lat międzywojennych (…) oraz z okupacyjnych czasopism podziemnych (…). Teksty powojenne pochodzą przede wszystkim z „Tygodnika Powszechnego”, w którym Turowicz ogłosił blisko tysiąc artykułów. W wyborze pism zostaną one przedstawione w obszernym wyborze, jeżeli to możliwe – w wersji sprzed cenzury, jakiej do 1989 roku podlegały wszystkie teksty publikowane w oficjalnej prasie. Wybór pism będzie zawierał także referaty i teksty oficjalnych wystąpień Jerzego Turowicza (…); teksty wcześniej nie publikowane, bo uznane za niecenzuralne; wywiady z Naczelnym „Tygodnika Powszechnego” oraz artykuły z czasopism innych niż jego własne
Ilość

  Polityka bezpieczeństwa

jest zgodna: z Rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i Kodeksem cywilnym.

  Zasady dostawy

Koszt wysyłki od 12,90. Przy zakupie za co najmniej 130 zł wysyłka gratis. Możliwy odbiór osobisty

  Zasady zwrotu

Jeśli zamówione egzemplarze są uszkodzone lub wadliwe, Klient ma prawo do zwrotu towaru na nasz koszt. Towar bez wad Klient ma prawo zwrócić na swój koszt w terminie do 28 dni od dnia zakupu, pod warunkiem, że o swoim zamiarze poinformuje w ciągu 14 dni.

TOM I: Jerzy Turowicz miał marzenia... Na przykład o tym, jak miałby wyglądać Kościół trzeciego milenium: „Otwarty na świat, wyzbyty roszczeń wobec niego i triumfalizmu, ubogi, pokazujący to, co powinno wynikać z wierności Dobrej Nowinie. Trzeba tu wrócić do słowa kenosis, którego się używa mówiąc o Chrystusie i Jego ogołoceniu. Kościół, który nie żąda niczego dla siebie, tylko mówi do świata i to, co mówi, okazuje się potrzebne”. Pierwszy tom „Pism wybranych” Jerzego Turowicza zbiera teksty o „soborowej rewolucji” w Kościele powszechnym, znaczeniu stosunków chrześcijańskożydowskich dla katolickiej tożsamości, o polskim Kościele, który przez ponad cztery dekady zmagał się z opresją PRL-u, a następnie próbował się odnaleźć – w niełatwych latach budowy demokracji po ’89 roku – w państwie i społeczeństwie. Tom zamyka rozdział poświęcony Janowi Pawłowi II, którego przyjaźnią Jerzy Turowicz cieszył się przez całe życie.
TOM II: Jak pisać o wolności w stuleciu naznaczonym totalitarną przemocą? Może tak, jak zrobił to Jerzy Turowicz, pisząc o „niepokoju i nadziei”, które muszą towarzyszyć człowiekowi drugiej połowy XX wieku: „nawet gdyby dzisiejsze groźby i niepokoje oblekły się w ciało, gdyby cywilizacja jutrzejsza nie była ludzką, gdyby dobro człowieka zastępowała jego błyszczącym i hałaśliwym pozorem, (...) to i wtedy zawsze pozostanie w głębi serca i umysłu człowieka, w głębi jego najistotniejszej natury, nienaruszony obszar wolności, miejsce, do którego nie mają dostępu prawa i policje ani zabłocony but drugiego człowieka”. Artykuły zebrane w drugim tomie „Pism wybranych” Jerzego Turowicza przedstawiają znakomitego dziennikarza i redaktora, którego teksty towarzyszą najważniejszym wydarzeniom i procesom minionego wieku. Plejada ludzkich portretów, otwierająca tom, pokazuje, kto był dla niego ważny albo interesujący. Całość pism przeniknięta jest perspektywą wiary i jednoznacznego wyboru światopoglądowego – odczuwalnego także w tych tekstach, które spraw wiary nie dotyczą.
TOM III: Nie jest ważny tekst, tylko człowiek – „człowiek, który tworzy kulturę i którego ta kultura kształtuje”, miał powiedzieć Jerzy Turowicz na Kongresie Kultury Polskiej w grudniu 1981 roku, przerwanym wprowadzeniem stanu wojennego. Dzięki artykułom tworzącym trzeci tom „Pism wybranych” poznajemy Jerzego Turowicza jako podróżnika, który z reporterską dociekliwością opisuje Wiedeń, Segestę czy Nowy Jork. I jako analityka, przekonanego, że „trudne, powikłane problemy dzisiejszego świata nie znajdą rozwiązań poprzez ogień i miecz, znaleźć je można tylko na drodze żmudnego rozdzielania dobra od zła, prawa od bezprawia, prawdy od fałszu”. W tomie – poza publicystyką dotyczącą spraw kultury i „sztuki życia” – znalazły się też artykuły polemiczne (m.in. z Adolfem Nowaczyńskim, Mieczysławem F. Rakowskim, Jerzym Urbanem), teksty o „Tygodniku Powszechnym” jako katolickim piśmie społeczno-kulturalnym oraz najciekawsze wywiady przeprowadzone z wieloletnim naczelnym pisma z Wiślnej.

„To nie ta książka, którą chciałem oddać do ręki Czytelnika” – pisał Jerzy Turowicz, znakomity publicysta, znawca Kościoła i wieloletni redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”, w 1963 roku w przedmowie do swojego pierwszego wyboru tekstów „Chrześcijanin w dzisiejszym świecie”. Bieżąca praca redakcyjna, podróże oraz rozliczne zaangażowania społeczne nie pozwoliły Turowiczowi na napisanie książki „bardziej uporządkowanej, bardziej »własnej«”, jak pisał we wspomnianej przedmowie. Czytelnicy publicystyki Turowicza musieli więc się zadowolić dwoma wyborami tekstów Szefa „Tygodnika Powszechnego”: w 1990 roku wydano „Kościół nie jest łodzią podwodną”, a dziewięć lat później, już po śmierci Turowicza, „Bilet do raju”.
W stulecie urodzin Jerzego Turowicza, Wydawnictwo Universitas wydaje najobszerniejszy wybór pism Jerzego Turowicza, obejmujący także nieprzedrukowywane dotąd artykuły z lat międzywojennych (m.in. z „Kultury”, „Odrodzenia”, „Prosto z Mostu”, „Życia Technickiego”) oraz z okupacyjnych czasopism podziemnych („Kultury Jutra” i „Miesięcznika Literackiego”). Teksty powojenne pochodzą przede wszystkim z „Tygodnika Powszechnego”, w którym Turowicz ogłosił blisko tysiąc artykułów. W wyborze pism zostaną one przedstawione w obszernym wyborze, jeżeli to możliwe – w wersji sprzed cenzury, jakiej do 1989 roku podlegały wszystkie teksty publikowane w oficjalnej prasie. Wybór pism będzie zawierał także referaty i teksty oficjalnych wystąpień Jerzego Turowicza (np. na Kongresie Kultury Polskiej w 1981 roku); teksty wcześniej nie publikowane, bo uznane za niecenzuralne; wywiady z Naczelnym „Tygodnika Powszechnego” oraz artykuły z czasopism innych niż jego własne.
W wyborze pism Turowicza – podzielonym na dwanaście rozdziałów tematycznych, które będą poprzedzone esejami wprowadzającymi w problematykę, autorstwa znanych publicystów – znajdą się teksty dotykające tematów najważniejszych dla Naczelnego „Tygodnika”: istota i sens katolicyzmu, misja chrześcijanina w świecie współczesnym, sprawa odnowy Kościoła, powiązania religii z kulturą, stosunki między katolicyzmem a kulturą drugiej połowy dwudziestego wieku.
Zebrane teksty dają wyobrażenie nie tylko o skali wiedzy i zainteresowań Autora, o jego ciekawości świata, ale przede wszystkim o sile osobowości Jerzego Turowicza. Sile, która pozwoliła mu stworzyć i ocalić pismo stanowiące oazę niezależnego myślenia i miejsce spotkania różnych, często odległych od siebie środowisk, ale też uprawiać politykę rozumianą jako działanie na rzecz dobra wspólnego.

Wybór pism Jerzego Turowicza przygotowuje Anna Mateja (ur. 1973); studiowała nauki polityczne i prawo; dziennikarka, publicystka „Tygodnika Powszechnego” w latach 1996–2008; laureatka nagrody dziennikarskiej Grand Press w 2007 roku w kategorii wywiad; członkini rady Fundacji Jerzego Turowicza).

Spis treści

TOM I
Zamiast przedmowy
I Kościół powszechny
Wacław Hryniewicz OMI
Zaczynamy Ewangelię lepiej rozumieć
Jak było do przewidzenia
Sprawa katolicyzmu francuskiego
Sprawa Action Française
W stronę uspołecznienia
„Anno Santo” i polityka
Ecclesia
Koniec eksperymentu księży-robotników?
Sobór Powszechny w 1963 lub 1964 roku
Murzyn w czerwonym kapeluszu
Wielkie religie wobec współczesności
Święci skreśleni z rejestru
Być chrześcijaninem
W godzinie Soboru
„Stany Generalne” Kościoła otwarte
Dzień powszedni Soboru
Dokument historycznej doniosłości
Notatnik rzymski
Wstępny bilans Soboru
„Populorum progressio”, czyli biedni i bogaci
Paweł VI, Fatima i świat
Spellman, Maximos IV, Léger
Koniec kontrreformacji
Biskupi, zakonnice, świeccy, jazz i dialog
Nowy katechizm holenderski
Mówi arcybiskup Marty
Kościół i masoneria
Włochy – kraj misyjny?
Dwa pontyfikaty
Dialog z niewierzącymi
Kryzys w Kościele
W Rzymie, w dniach Synodu
O sytuacji w Kościele, zakonach i liturgii
– rozmowa z Rembertem Weaklandem OSB
Kościół nie jest łodzią podwodną
Kościół nadzieją świata – rozmowa z Ewardem Schillebeekxem OP
Pan Bóg i łacina
O sytuacji w teologii
– rozmowa z Marie-Dominique Chenu OP
Magisterium i teologowie
Na przykład Niderlandy
Ukryte rezerwy chrześcijaństwa
– rozmowa z arcybiskupem Jean-Marie Lustigerem
Ciągłość i zmiana
Prawa człowieka
Lwów i Przemyśl...
Ubóstwo nerwem Kościoła
Dobro i zło w Kościele
II Starsi Bracia w wierze
Adam Michnik
Dialog i troska
Do kolekcji...
Na sprawę...
Nie chcemy Tuwima w szkole
Sprawa milczenia
Antysemityzm
Ludzie z naszej ojczyzny
Kościół i Synagoga
Historii Oswalda Rufeisena ciąg dalszy
Chrześcijanie i Żydzi w Izraelu
– rozmowa z ojcem Danielem Rufeisenem OCD
„Shoah” w polskich oczach
Karmel w Oświęcimiu
Racje polskie i racje żydowskie
Racje polskie i racje żydowskie (referat)
Waldheim w Watykanie
Nie zemsta, ale sprawiedliwość
Żydzi w nauczaniu Jana Pawła II
Do prokuratora czy do psychiatry?
„Niedziela” i pan Tejkowski
Dokumenty Kościoła katolickiego na temat Żydów i judaizmu
oraz ich recepcja w Polsce
Ufam, że po raz ostatni...
Dlaczego dwa?
Obojętność nasza powszednia
Tak nie można!
Nie ogłoszona encyklika
Bolesna rocznica
Ogień w synagodze
Akt skruchy
Przywrócić, nie nadawać
Watykański dokument o Shoah
III Kościół w Polsce
Adam Boniecki MIC
Zawsze się kierował miłością do Kościoła
Katolicki ruch młodych
Jeszcze o typie odrodzeniowca
Formacja katolicka w dwudziestoleciu
„Odrodzenie” w krzywym zwierciadle
O „dwu katolicyzmach”
S.O.S.
Powrót benedyktynów, czyli nowe możliwości katolicyzmu w Polsce
Sprawa katolicyzmu
Porozumienie
Katolicy w Polsce Ludowej
Apolityczność katolików
W interesie Polski
Książka
Katolicy, polityka i tolerancja
Katolicyzm w Polsce i w świecie
1000
Kościół i polityka
Marksizm, chrześcijaństwo, totalitaryzm –
rozmowa z profesorem Leszkiem Kołakowskim
Skąd i dokąd idziemy
Kościół u progu polskiej demokracji
Pretendenci do monopolu?
Episkopat o środkach społecznego przekazu
Kilka uwag w sprawie aborcji
Jeszcze raz w sprawie aborcji
Trzy razy „nie”
Wartości chrześcijańskie i polityka
Roman Gałuszko i inni
Obrońca wartości
Konkordat a wolność, pokój i ład społeczny w Europie
Wyznaniowe? Świeckie? Neutralne?
Chrześcijanie i inni
Błędy i zaniedbania Kościoła, błędy i zaniedbania nas samych
Przyszłość Kościoła w Polsce
IV Jan Paweł II
Janusz Poniewierski
Świadek
Telefonem z Rzymu
Wybór, który jest zobowiązaniem
Kościół Jana Pawła II
Namiestnik Chrystusa na polskiej ziemi
Krzyż na placu Zwycięstwa
W Polsce rok temu
„João de Deus” na ziemi prawdziwego krzyża
Jan Paweł II o swojej podróży do Brazylii
Miłość i nienawiść
Pielgrzym niestrudzony
Świadek nadziei na ziemi iberyjskiej
Został z nami
Niełatwa nadzieja
8 czerwca, godzina 10.45
Pontyfikat Nowej Ewangelizacji
Pielgrzymki Jana Pawła II
Jan Paweł II i jedność Europy
Jan Paweł II na Litwie
Otwarcie i dialog
Odwaga Jana Pawła II
Klucz pontyfikatu
Papież i szakale
Jan Paweł II i Kuba
Sarajewo, Praga, Bejrut
Jan Paweł II fundamentalista?
Budowniczy mostów
Indeks (opracowała Anna Mateja)

TOM II
V Ludzie
Teresa Bogucka
Jednostka pośród zgiełku historii
Mistrzowie naszego czasu
Brzozowski i katolicyzm
Aleksander Brückner
Poeta z Bożej łaski [Konstanty I. Gałczyński]
Quantum mutatus ab illo
Testament księdza Konstantego Michalskiego
Ojciec Jacek Woroniecki
Tadeusz Borowski
Albert Béguin
Adam Stefan Sapieha
Albert Camus – Nobel 1957
Rouault
Sidney Bechet
Salvatore Quasimodo. Nobel 1959
Emmanuel Mounier
Dziennikarz, polityk, chrześcijanin [ks. Jan Piwowarczyk]
Andrzej Bobkowski
Poszerzyciel historii [ks. Henri Breuil]
Dag Hammarskjold
Picasso ma 80 lat
Czarny Gandhi [Albert John Luthuli]
Marilyn, czyli o przekleństwie sławy
Rozmowa z przeorem Taizé [Rogerem Schutzem]
Tajemnica papieża Jana
Thank you, Ella
Martin Buber – filozof dialogu
Zofia Starowieyska-Morstinowa
Kanonik Cardijn
Karol Kuryluk
Następnym razem pożar [Martin Luther King]
Budował jedność [kard. Augustyn Bea]
Thomas Merton
Prorok z Recife [rozmowa z dom Hélderem Câmarą]
Był człowiek imieniem Atenagoras
Anna Morawska
Maritain
„Znak” Hanny Malewskiej
Pół wieku dzieła Lasek
Matka Teresa, czyli miłość czynna
Teolog Kościoła – przyjaciel Polski [kard. Charles Journet]
Pier Giorgio Frassati, czyli o świętości
Kościół ubogich [św. Franciszek]
Tydzień z życia i pracy Pawła VI
Słonimski i „Tygodnik Powszechny”
Giorgio La Pira
Pozostał z nami [Antoni Gołubiew]
Ojciec i pasterz [kard. Stefan Wyszyński]
Dorothy Day, czyli radykalizm Ewangelii
Ojciec Karol van Oost, odnowiciel opactwa tynieckiego
Pani Aniela [Urbanowiczowa]
Fanatyk „Tygodnika” [Krzysztof Kozłowski]
Grałem w jego teatrze [Tadeusz Kantor]
Kim jest Adam Michnik?
Między Panem a Plebanem
Kim jest Józef Tischner?
Ksiądz Andrzej [Bardecki]
Umarł sługa wierny [ks. Marcin Popiel]
Sam sobie sterem
Kisiel a „Tygodnik Powszechny”
Świadek Ewangelii [ks. Jan Zieja]
Dzieło Lonny Glaser
Żarliwość [Józef Czapski]
„Może coś potrafię dać” – rozmowa z Zofią Morawską
Ojciec Malachiasz
Jak zaczyn w cieście [mała siostra Magdalena od Jezusa]
Wolność i posłuszeństwo [o. Yves Congar OP]
Podziw i żal
Ostatni raport – rozmowa z Tadeuszem Mazowieckim
Odszedł Przyjaciel [Mieczysław Pszon]
Depozyt Solidarności [Lech Wałęsa]
Uczony, obywatel, przyjaciel [Czesław Zgorzelski]
Moralny rentgen [Wisława Szymborska]
Po śmierci poety [Artur Międzyrzecki]
Intelektualista katolicki [Stefan Świeżawski]
O Piotrze [Skrzyneckim]
i Jance [Garyckiej]
Autorytecie wróć? [Marta Fik]
Pragmatyk i realista [Stanisław Stomma]
Orzeł Biały dla Marka Edelmana
Pisarstwo Ziuty Hennelowej
Jaki jest sens zebrania razem tych różnorodnych żywotów?
VI Świat
Roman Kuźniar
Uparty idealista
Jak zbankrutował liberalizm
A jednak Ford
Maszyna i kryzys
Katolicy wobec kapitalizmu
Germańska „teoria prawa”
Ostatnie godziny niepodległej Albanii
Dokąd zmierza generał Franco?
Nasz „Lebensraum”
Zachód – Sowiety – Polska
Wieczna i wielka
Po co znowu wojna?
Drogi do Europy
Katolicyzm i radykalizm
Quatorze juillet
Chrześcijaństwo a rasizm
Bilans półwiecza
Niepokój i nadzieja
14 lipca Piątej Republiki
Sumienie i konstytucja
Ikony, cerkwie, kościoły
Notatki z Ameryki Łacińskiej
W dzień wyborów w Nowym Jorku
Na ulicach Belfastu
Lizbona, Ateny Madryt?
[Demokracja, prawo i polityka]
W stronę 2000
Po śmierci Aldo Moro
Rok 1984
Spotkanie stulecia
Wiosna Ludów ’89
Totalizm nieaktualny?
10 dni, 74 lata i 60 godzin
Gorbaczow schodzi ze sceny
Fermate la guerra!
Karygodna bezradność
Nafta versus prawa człowieka
Skandal
Ludność i rozwój
Lwów i Wilno

VII Polska
Maciej Kozłowski
Ponad epokami
Wyższe uczelnie a wychowanie obywatelskie
Dwa lata temu
Odbyła się niedawno
Mało było
Katolicyzm polskiej inteligencji
Inteligencja i komunizm
Odwrót czerwonych pacyfistów
Interes handlowy czy funkcja społeczna?
Klęska majora Gorzenia
Ideologia czy interes
Po podpisaniu paktu
Nierozerwalny „Front Wolności”
Nowe ziemie
„Służba Polsce”
Wezwanie do ufności i rozwagi
Artykuł i komentarze
Rozsądny głos angielski.
7 lat odbudowy
Brunatne upiory straszą
W interesie Polski
Walka o Październik
„Instynkt państwowy” po raz drugi
Wszystko, co nas łączy
Sentymenty i interesy
„Ojczyzna to moralne zjednoczenie”
Memorandum „Bensberger Kreis”
Na temat dialogu
Boskie i cesarskie
Moralność i polityka
Przypomnienie bohaterstwa
Po wizycie kanclerza Schmidta w Polsce
Więcej nas łączy niż dzieli
O naprawę Rzeczypospolitej
Przeciw radykalizacji
Myśląc o sytuacji
Porozumienie czy konfrontacja?
Ocalić nadzieję0
Jaki będzie ten kraj?
Odpowiedź na odpowiedź
Jan Paweł II w ojczyźnie trudnego wyzwania
Kilka uwag na temat pluralizmu politycznego
„Nie ma odpowiedzialności bez wolności”
W czyim imieniu?
Kilka kropek nad „i”
W stronę demokracji
Ostatnie pięćdziesiąt lat
Rząd trudnej nadziei
Miodowy miesiąc i pluralizm
Nie rozpraszać sił w Komitecie Obywatelskim
Nowa nomenklatura?
Po rozłamie w Komitecie Obywatelskim
Jaką drogą do demokracji?
Wierzę w społeczną dojrzałość – rozmowa
z premierem Tadeuszem Mazowieckim
Próba wolności
Rozmowa z cudzoziemcem
Salus Rei Publicae
O świat bardziej ludzki
Polityka w kościele?
„Prywatyzacja” czy prywata?
Nie bójmy się integracji
Dekomunizacja, ale jaka?
Pamięć i rodowód
Porównania
Czyja własność?
Źle się dzieje w państwie duńskim
Bez dachu nad głową
PRL dla dorosłych
Weksel in blanco
Niemoralna legitymacja
Socjaldemokracja?
Szkielety w szafie
Koniec jałtańskiego nieładu
VIII Życie i wiara
Józefa Hennelowa
Bez zwierzeń
W poprzek barykady
Człowiek musi myśleć
Dlaczego liturgia?
Praca społeczna konsekwencją ideologii
Msza święta
Dyszel w głowie
Problemy pracy
Myślę o Hiszpanii
Chmury nad Europą i Królowa Pokoju
Architektura, polichromia i liturgia
Wielka Sobota w Tyńcu
Uwagi o miłości bliźniego
W perspektywie Wcielenia
Casus Chessman
Przedawnienie?
Zmartwychwstanie
Płomień nad głową
Boże Narodzenie
Człowiek, istota nieznana
Parafia – wspólnotą miłości
Człowiek, tylko człowiek
Wielki Tydzień w Rzymie
Parafia – centrum misyjnego zaangażowania świeckich

TOM III
IX Kultura
Małgorzata Dziewulska
„Nie ma kultury innej, niż niezależna”
O chrześcijańską kulturę jutra.
Humanizm katolicki
A ta nasza kultura katolicka
Byłoby może
Nagroda „Prosto z mostu”
Nasza sprawa z Adolfem Nowaczyńskim
Sztuka pod dyktaturą
Kobiety piszą
Wojna a kultura duchowa
Kultura „dyplomowana”
Powołanie człowieka
Światopogląd, tendencja i ortodoksja
Literatura a naród
Sprawa teatru
Ku jedności świata.
Sprawa kultury katolickiej w Polsce
Kultura i plan
Humanizm, realizm i interesy
Malarze i przekonania
Troski poetyckie redaktora
Kultura i polityka
Kandyd, czyli o ubytku sił intelektualnych
O socjalistycznym realizmie i politycznym katolicyzmie
Będziemy pisać o Chestertonie
Nihilizm, kultura i katolicyzm
Myśli o kulturze
Kościół w Minneapolis
Nowa architektura kościelna
O nowoczesności w sztuce
Chartres i La Tourette
Jubileusz świetnej szkoły
Picasso. Proteusz sztuki XX wieku
Związek Literatów jako trybuna
Z Rzymu o Czesławie Miłoszu
Pamięć ran – rozmowa z Czesławem Miłoszem
Kilka słów w sprawie wielości poglądów
Nie ma kultury innej, niż niezależna
Mord na kulturze?
Czy państwo ma wspierać artystów?
Odpowiedzialni za wolność
X Życie i sztuka
Joanna Olczak-Ronikier
Obecność
Zadania polskiego szybownictwa
Pochwała Łobodowskiego
Wędrówki odrodzeniowe
Michalski, Kossak, Liebert
Samoloty i „Młoda Polska”
Pędzel i karabin
Old merry England?
Ikonografia?
Teatr Obrazcowa
Czym jest dla mnie Francja?
Wydanie Majakowskiego
Obrońca tandety
O podskakiwaniu
Nikifor, Ociepka i inni
List z Europy (1)
Migawki wiedeńskie. List z Europy (2)
Żuławski i inni
Artyści, artyści, artyści z Variété
Bejrut, Karaczi, Bangkok. Listy z Azji (1)
Filipiny – kraj azjatycki? Listy z Azji (2)
Pax Romana sięga po Daleki Wschód. Listy z Azji (3)
Sajgon–Kalkuta–Kair. Listy z Azji (4)
Malarstwo Szyszko-Bohusza
Domino, domino
Polska galeria nad Sekwaną
Wesołych Świąt oraz Dosiego Roku
Pielgrzymka do Segesty
Widziane z Księżyca
Lima, niedziela 31 maja, godzina 15.24
Wieża Babel
Pulvers, Japanese, czyli powrót Witkacego do Australii
Trzech panów contra Charlie Chaplin
Zobaczone, przeczytane
„Kraków to moje miasto”
Wyznania miłośnika kina
Piwnica, Kraków i PRL
Oblicza miłości
Fenomen Miłosza
Dar miłości i przyjaźni
XI Teksty „do sztambucha”, czyli polemiki Jerzego Turowicza
Marcin Król
Przeciw kłamstwu i głupocie
O Maritainie, czyli o najlepszym katolicyzmie
O obrońcach katolicyzmu słów parę
Z przyjemnością
Kiedy mówimy o Gidzie
Sprawa Henryka Dembińskiego
A teraz porachunki osobiste
Problem „Wiadomości Literackich”
U podstaw humanizmu
Reakcja i „reakcja”
Przez końskie okulary
Felieton i temat
Czemu nie w koszu?
Pióro i etyka
Poza realizmem i formalizmem
„Kierunkom” do działu szarad i rozrywek umysłowych
„Życzliwe” pominięcia
Dialog, pluralizm i jedność
Panie Redaktorze, chciałbym się pokłócić
Kałużyński teolog
Kilka uwag o dyskryminacji
Redaktorowi Passentowi do sztambucha
Totalizm jedno ma imię
Ani obiektywna, ani rzetelna
Casus Kurowski, Ziembiński
Nie zamierzam być masonem
„Gazeta Wyborcza” i Kościół
Dobrze byłoby myśleć
Krzywe zwierciadło
O PRL i jego następstwach
Non possumus
XII „Tygodnik Powszechny” – pismo katolickie
Piotr Mucharski
Szef
Adam Stefan Sapieha a prasa katolicka
Spór o „Buty”
Sprawa Stefana Kisielewskiego
Czy „Tygodnik Powszechny” jest pismem katolickim?
„Nuntiorum exquisitores” na Soborze
Sens naszego działania
„Tygodnik Powszechny” w perspektywie 50-lecia
Naczelny o swoim piśmie – rozmawiała Józefa Hennelowa
Mounier – prawdziwa świętość
– rozmawiali: Janusz Eska i Andrzej Krasiński
To, co żywe, musi się zmieniać – rozmawiał Tadeusz Mazowiecki
O polskim Papieżu – rozmawiał Zbigniew Święch
Podstawowy obowiązek dziennikarza – mówienie prawdy
– rozmawiał Marian Nowy
Redaktor – rozmawiał ks. Józef Tischner
Mistrzowie są przydatni – rozmawiali: Tomasz Fiałkowski,
Bronisław Maj, Marian Stala
Próbuję rozumieć świat i łagodzić konflikty
– rozmawiał Adam Michnik
Byłem większym optymistą – rozmawiał Jacek Żakowski
Wróg w każdej szafie – rozmawiał Krzysztof Karwat
Waga i cena podpisu – rozmawiał Krzysztof Masłoń
Droga trudna, lecz otwarta – rozmawiała Irena Lewandowska
Zawód: „Tygodnik Powszechny” – rozmawiał Jerzy Pilch
„Telefonem z Rzymu”
– rozmawiali: Ireneusz Cieślik i Janusz Poniewierski
Kościół nie jest dla Kościoła – rozmawiał Artur Domosławski
O Ziemi Obiecanej
– rozmawiali: Katarzyna Janowska i Piotr Mucharski
Dialog, kompromis i bilet do raju – rozmawiał Paweł Wołowski
O ludziach, książkach i sprawach
– rozmawiali: Tomasz Fiałkowski i Adam Szostkiewicz
Szaleństwo i metoda – rozmawiała Barbara N. Łopieńska
Zakończenie. Notatka Jerzego Turowicza
Krzysztof Kozłowski
Posłowie
Od autorki „Wyboru pism” Jerzego Turowicza
Bibliografia
Indeks (opracował Józef Kozak)

Nieprzyzwoitość
Znak pokoju
Nowa Ewangelizacja
Kilka uwag na temat tolerancji
Niedziela, 23 stycznia
Bośnia, Bośnia, Bośnia
Ginie milion ludzi
SdRP i Kościół
Budować kulturę pokoju
Zgrzyty w Orkiestrze
Chrześcijanie razem
W służbie Kościołowi
Choćbyśmy zawiedli
Indeks (opracował Józef Kozak)

Rok wydania 2013
ISBN: 97883-242-2282-7
Liczba stron: T.1 - 760, T.2 - 800, T.3 - 696
Format: B5 (150x235)
Oprawa miękka ze skrzydełkami
Wydawnictwo: Universitas
50 egz.
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.